Nytimring

Flytt av hus

Reparation av timmerstommar

Läggning av golv, även handhyvlade

Takläggning; stickor, strå (halm,vass), bräder, tegel, papp, torv

Antikvarisk rådgivning

Föreläsningar om äldre byggteknik

Timringskurser