Välkommen till Växjö Byggnadsvård

framsidan
Timmerhus flyttat 1863 och 2004

Företaget tillhandahåller tjänster inom området äldre bygghantverk, både restaurering av äldre hus samt nytillverkning med traditionell teknik.

Växjö Byggnadsvård ägs av Lars Nilsson, utbildad timmerman vid Byggnadsvård Qvarnarp samt byggtekniker med inriktning byggnadsvård vid  Växjö Universitet.

Lars Nilsson
Hagadalsvägen 1
35246 VÄXJÖ
070-427 88 63
nilsson_lars67@hotmail.com